Zašto sudjelovati

graf-pita

Tvrtke

 • zanimljive i aktualne teme o problematici i gospodarenju u šumarstvu
 • uvid u najnovije izvore financiranja projekata te dobivanje informacija o korištenju nacionalnih i EU potpora;
 • upoznavanje sa stajalištima institucija i javne uprave, potencijalnim partnerima, ulagačima i financijerima;
 • popust za sudjelovanje više sudionika iz jedne tvrtke

Dobavljači

 • prilika za kvalitetnu prezentaciju tehnologija sudionicima skupa koji su donositelji investicijskih odluka: predstavnici državnih šumarskih tvrtki, predsstavnici privatnih šumoposjednika, projektanti s iskustvom, public opinion makeri, državni dužnosnici, novinari;
 • upoznavanje s trenutnom situacijom u gospodarenju privatnim šumama u RH i zemljama JIE

Lokalna samouprava i državne institucije

 • uvid u aktualnu situaciju u privatnim šumama;
 • dobivanje informacija o mogućnostima financiranja i sufinanciranja projekta; inozemna iskustva i upoznavanje s modelom javno-privatnog partnerstva;
 • neposredni kontakti s ulagačima, projektantima i financijskim institucijama

Bankarski sektor

 • uvid u projekte u pripremi;
 • upoznavanje sa stavovima šumoposjednika i šumovlasnika;
 • uvid u sirovinsku problematiku;
 • interakcija s ciljanom skupinom

Akademska zajednica

 • analiza aktualnog stanja na tržištu i predstavljanje akademskih projekata;
 • aktivna uloga i prijedlozi projekata za inovativni pristup u korištenju tehnologija za radove u šumarstvu;
 • uspostava kontakata s gospodarstvom i institucijama

Mediji

 • detaljniji uvid u tržišne prilike i potencijale ovog sektora u Regiji;
 • sudjelovanje u raspravama o društvenoj odgovornosti korištenja lokalnih sirovinskih resursa;
 • upoznavanje s pozitivnim primjerima i popularizacija teme šumarstva
 • Glavni partner

  • Hotel Westin
Copyright © 2013. CRM & Drvni Klaster | Web by DP