Zamjenik župana Osječko-baranjske županije: Kako motivirati seljake za rad u šumi?

Na Konferenciji će sudjelovati i dr. sc. Željko Kraljičak, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, što je dobra prilika za razmjenu sektorskih stajališta oko kombiniranog rada seljaka na polju i u šumi. To je jedna od preporuka glavne europske sektorske udruge COPA-COGECA, koja se zalaže za kombinirani pristup djelatnostima te veće korištenje šumskih resursa kod onih poljoprivrednika koji za to imaju uvjete. Kraljičak smatra da se radi o nedovoljno povezanim sektorima, obzirom da se ponekad energija iz drva može koristiti kao važan dio tehnološkog procesa u proizvodnji hrane.

  • Glavni partner

    • Hotel Westin
Copyright © 2013. CRM & Drvni Klaster | Web by DP