Okrugli stolovi: Drvna biomasa i kogeneracije u središtu rasprava

Aktualne teme izgradnje kogeneracijskih postrojenja izazvale su veliko zanimanje stručne javnosti posljednjih mjeseci. To proizlazi iz potrebe veće zastupljenosti obnovljivih izvora energije. Prisustvo OIE je nužno i neizbježno, obzirom na obaveze koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem Europskoj uniji. Paradoksalno je da je biomasa kao jedan od dostupnijih i iskoristivijih izvora, nedovoljno zastupljena u energetskom sustavu Hrvatske. U tijeku je izrada novog Pravilnika o obnovljivim izvorima energije te se proizvođači biomase, kao i svi zainteresirani dionici, nadaju boljem tretmanu u odnosu na predložene elemente i odredbe u prvoj verziji dokumenta. O tim i drugim važnim pitanjima raspravljat će se u subotu, 2. travnja 2016. u Bjelovaru, gdje Hrvatski drvni klaster poziva važne protagoniste i zainteresirane subjekte na okrugle stolove; prvi s temom „Poljoprivredna i šumska biomasa: važan izvor energije“, a drugi naziva „Rezultati analize kogeneracijskih postrojenja u RH te proizvodnja struje iz drva“.

  • Glavni partner

    • Hotel Westin
Copyright © 2013. CRM & Drvni Klaster | Web by DP