„DRVNI SVIJET“ – nova podmanifestacija na sajmu za prezentaciju drvne i šumarske tehnologije

Od 1. – 3. travnja 2016. na 19. međunarodnom proljetnom bjelovarskom sajmu upriličit će se jedinstvena podmanifestacija Drvni svijet. Riječ je o međunarodnoj izložbi tehnologije i mehanizacije za preradu drva i proizvodnju i upotrebu biomase, koja je od iznimne važnosti za uspjeh sajma, obzirom da će pridonijeti na širini, zanimljivosti i interaktivnosti sadržaja te privući širi spektar zainteresiranih dionika i posjetitelja. Sajmovi su bitno mjesto prezentacije poslovnih mogućnosti izlagača, novih tehnologija i poslovnih trendova, uz neizostavnu mogućnost usporedbe s konkurencijom. Bjelovarski sajam svake godine bilježi neprekidni rast u broju izlagača i posjetitelja, izjavio je direktor sajma Davorin Posavac, procijenivši da će ovogodišnje izdanje privući više od 50.000 zainteresiranih sudionika.

  • Glavni partner

    • Hotel Westin
Copyright © 2013. CRM & Drvni Klaster | Web by DP