Program

Preuzimanje:

Prijedlozi tema

 • Nacionalna strategija za privatne šume
 • Prijedlozi za novi zakon o šumama i podzakonske akte i potreba aktivne uloge šumovlasnika
 • Unaprjeđenje gospodarenja privatnim šumama
 • Ilegalne sječe
 • Certifikacija za privatne šume
 • Tko je tko na sceni šumovlasnika i šumoposjednika, udruživanja i zainteresirane skupine
 • Pošumljavanje poljoprivrednih zemljišta (usklađivanje šumsko-gospodarskih i poljoprivrednih površina)
 • Veliki interes investitora za pošumljavanje brzorastućim šumskim kulturama
 • Okrupnjavanje posjeda i čestica
 • Inventarizacija posjeda privatnih šumovlasnika
 • Stanje u zemljišnim knjigama (razlike u gruntovnim i katastarskim izvodima)
 • Korištenje EU fondova u šumarstvu (istraživački projekti i operativna sredstva za šumovlasnike)
 • Ukidanje ŠSS i nastavak započetih projekata
 • Poticaji za biološku obnovu, okrupnjavanje privatnih posjeda i kapitalna ulaganja
 • Doznake u privatnim šumama i zakonom predviđene procedure
 • Mobilizacija sirovine iz privatnih šuma i kontakti s trgovcima i pilanama
 • OKFŠ i njegova preraspodjela
 • Gospodarenje usitnjenim i mikro posjedima (ispod 1 ha)
 • Nacionalna šumarska inventura
 • Privatne šume u sklopu parkova prirode, bioraznolikost, gospodarenje i zaštita prirode
 • Bolje gospodarenje privatnim šumama kao mogućnost jačanja konkurentnosti lokalnih samouprava
 • Šumska biomasa kao nedovoljno iskorišteni alat gospodarenja privatnim šumama
 • Edukacija i potreba za dodatnim obrazovanjem šumovlasnika
 • Natura 2000 i njene posljedice na privatne šume u RH
 • Lobiranje za privatne šume kod hrvatskih i EU institucija
 • Usporedba europske i regionalne terminologije za privatne šume
 • Procedure povrata imovine i šumskih površina (zemljišne zajednice, grofovske šume i druga oduzeta imovina)
 • Glavni partner

  • Hotel Westin
Copyright © 2013. CRM & Drvni Klaster | Web by DP