O privatnim šumama

Stanje u privatnim šumama u Hrvatskoj i zemljama JIE ne može se ocjeniti kao zadovoljavajuće. Očigledna je slaba mobilizacije sirovine, a preko 600.000 hrvatskih privatnih šumoposjednika ne uspijeva nametnuti svoje interese nadležnim institucijama. Stanoviti napredak postignut je osnivanjem šumarske savjetodavne službe, no istu je prošle godine u sklopu antikriznih mjera vlada ukinula.

Ulaskom u EU očekuje se jačanje i unaprjeđivanje gospodarenja u privatnim šumama, što otvara potrebu za primjenom najnovijih tehnologija sječe, vuče i izvlačenja drvne sirovine, ali i drugih radova u šumarstvu (transport, pošumljavanja, izmjere i kartiranja uz pomoć geoinformacijskih tehnologija, GPS metode, GIS sustavi, orto-foto snimke, itd…).

  • Glavni partner

    • Hotel Westin
Copyright © 2013. CRM & Drvni Klaster | Web by DP