Veza nacionalnih šumarskih strategija s bioenergijom i OIE

Istraživanje je pokazalo da se nacionalne strategije o bioenergiji uvelike razlikuju, no da su usko povezane s nacionalnim šumarskim strategijama i strategijama o obnovljivim izvorima energije (na horizontalnoj razini) kao i sa strategijama EU (na vertikalnoj razini).

Znanstvenici vjeruju da analitički okviri korišteni u istraživanju mogu obuhvatiti i širu politiku i kretanje na tržištu te provesti u više zemalja i uključiti različite dionike. Rezultati istraživanja se mogu koristiti u smanjenju rasprava i poboljšanju međuodnosa između šumarskih strategija.

Istraživanje je provedeno u sklopu COOL projekta (2012-2014), a jedan od partnera bio je i Europski šumarski institut (EFI), jedan od vodećih u Europi. Dodatne informacije o projektu na www.cool-project.org

Komentiranje nije dozvoljeno.