Udruga Kesten u Lepoglavi brine se o privatnim šumama i interesima članova

Svoje aktivnosti udruga financira iz članarine te projekta i donacija iz gradskog proračuna. Uspješan rad i provedbu svih aktivnosti udruga ostvaruje zahvaljujući volonterskom radu članova Izvršnog odbora kojim od osnivanja rukovodi predsjednik g. Tomo Rešetar.

Udruga je samostalna, nestranačka interesna društvena organizacija na dobrovoljnoj osnovi u koju su udruženi vlasnici šuma s područja grada Lepoglave, a temeljni cilj je da planskim udruživanjem i intenzivnim radom privatnih šumovlasnika te donošenjem programa rada doprinese boljoj organiziranosti privatnog šumarstva i kvalitetnijem gospodarenju šumama, ali i očuvanju okoliša.

Zdravstveno stanje šuma je zadovoljavajuće, a najveća ograničenja uočavaju se oko šumskih prometnica. U šumama u državnom vlasništvu kojima gospodare šumarija Ivanec i Kaznionica u Lepoglavi otvorenost je s obzirom na konfiguraciju terena zadovoljavajuća, no u šumama u privatnom vlasništvu postojeći šumski putovi nisu odgovarajuće održavani tako da je u tim šumama za unapređenje gospodarenja potrebno kvalitetnije održavanje postojećih i gradnja novih šumskih prometnica, što je i jedan od glavnih zadaća Udruge.

Komentiranje nije dozvoljeno.