Na Kupresu se priprema središnja sektorska konferencija u BiH

25. i 26.02.2016. održat će se središnji strukovni skup na temu ˝Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini˝ u organizaciji ŠGD Hercegbosanske šume i u suorganizaciji Hrvatskog drvnog klastera.  Glavni cilj skupa je bolja valorizacija potencijala na šumi baziranih sektora u Bosni i Hercegovini te predstavljanje najboljih praksi susjednih zemalja kao i relevantnih sektorskih iskustava na EU razini, a lokacija Kupresa predstavlja tipično ruralno i planinsko područje s razvijenim šumarstvom i preradom drva. Najava održavanja konferencije je već pobudila zanimanje državnih i privatnih sektorskih tvrtki u BiH te različitih strukovnih krugova u institucionalnom, akademskom i znanstveno-istraživačkom miljeu. Očekuje se značajna podrška različitih suorganizatora i pokrovitelja, uključujući vodeće državne, ali i europske sektorske institucije i asocijacije, ali i neke članove Europskog parlamenta, budući da su teme ruralnog razvoja, jačanje bioekonomije i kružne ekonomije označeni kao prioriteti europske razvojne politike. BiH je nažalost dosada vrlo slabo koristila raspoložive EU programe. Konferencija će stoga, osim stvaranja platforme razmjene aktualnih sektorskih informacija stvoriti pretpostavke za pokretanje novih znanstveno-istraživačkih projekata na području šumarstva i prerade drva te će pridonijeti postizanju još boljih sektorskih rezultata i promociji veće konkurentnost lokalnih i nacionalnih šumskih i drvnih sortimenata u BIH.

Komentiranje nije dozvoljeno.