Najava 4. konferencije privatnih šumoposjednika. Događanje seli u Bjelovar!

Ovogodišnje izdanje Regionalne konferencije privatnih šumoposjednika JIE održat će se u Bjelovaru, 1. travnja 2016. u sklopu 19. proljetnog Bjelovarskog sajma, u organizaciji Hrvatskog drvnog klastera i časopisa Privatne šume. Središnji strukovni skup tematski naglasak stavlja na pitanje „Kako bolje iskoristiti potencijal privatnih šuma?“, a glavni je cilj isticanje problematike iskorištavanja privatnih šuma u Hrvatskoj i zemljama jugoistočne Europe, upoznavanje najnovijih tehnologija i tehnika u šumarstvu te predstavljanje EU programa na području ruralnog razvoja i gospodarenja privatnim šumama. Nastavi čitati →

Jedinstvena međunarodna prezentacija drvne i šumarske tehnologije „DRVNI SVIJET“

Bjelovarski sajam koji se održava 1. – 3. travnja 2016. po prvi će put ugostiti „DRVNI SVIJET“ – jedinstvenu međunarodnu izložbu tehnologije i mehanizacije za preradu drva i proizvodnju i upotrebu biomase. Manifestacija nudi izvođačima radova, tvrtkama i dobavljačima tehnologija izvrsnu priliku za uspostavu kontakata, proširenje baze naručitelja i kvalitetnu prezentaciju tehnologija sudionicima skupa i donositeljima odluka, kao i medijsku promociju. Nastavi čitati →

Ruralni razvoj – stižu EU potpore za šumarstvo

Krajem svibnja Europska komisija je odobrila Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Radi se o središnjem europskom programu, koji osim poljoprivrede objedinjuje i mjere za šumarski sektor, a provode ga zemlje članice. Upravo se pripremaju pripadajući pravilnici koji će regulirati prijavu na natječaje čija raspisivanja se očekuju početkom sljedeće godine. Šumovlasnici imaju velika očekivanja od ovog programa, koji bi konačno trebao potaknuti razvoj sektora i veća ulaganja te bolje gospodarenje privatnim šumama. Nastavi čitati →

Udruga Kesten u Lepoglavi brine se o privatnim šumama i interesima članova

Svoje aktivnosti udruga financira iz članarine te projekta i donacija iz gradskog proračuna. Uspješan rad i provedbu svih aktivnosti udruga ostvaruje zahvaljujući volonterskom radu članova Izvršnog odbora kojim od osnivanja rukovodi predsjednik g. Tomo Rešetar. Udruga je samostalna, nestranačka interesna društvena organizacija na dobrovoljnoj osnovi u koju su udruženi vlasnici šuma s područja grada Lepoglave, a temeljni cilj je da planskim udruživanjem i intenzivnim radom privatnih šumovlasnika te donošenjem programa rada doprinese boljoj organiziranosti privatnog šumarstva i kvalitetnijem gospodarenju šumama, ali i očuvanju okoliša. Zdravstveno stanje šuma je zadovoljavajuće, a najveća ograničenja uočavaju se oko šumskih prometnica. U šumama u državnom vlasništvu kojima gospodare šumarija Ivanec i Kaznionica u Lepoglavi otvorenost je s obzirom na konfiguraciju terena zadovoljavajuća, no u šumama u privatnom vlasništvu postojeći šumski putovi nisu odgovarajuće održavani tako da je u tim šumama za unapređenje gospodarenja potrebno kvalitetnije održavanje postojećih i gradnja novih šumskih prometnica, što je i jedan od glavnih zadaća Udruge. Nastavi čitati →

Pokrenut međunarodni projekt o istraživanju promjena u vlasništvu nad šumama

U okviru programa COST pokrenut je međunarodni projekt pod nazivom: Promjene u vlasništvu nad šumama i šumskim zemljištem u Europi / Značaj za gospodarenje i politiku. Uslijed promjena strukture vlasništva nad šumama i šumskim zemljištem u Europi, što stvara probleme u provođenju šumarske politike i politika vezanih uz šumarstvo poput očuvanja biološke raznolikosti, opskrbe drvom i šumskom biomasom, ublažavanje klimatskih promjena ili pružanje mogućnosti rekreacije, cilj ovog projekta je dobiti uvid u različitost i promjene vlasništva nad šumama i šumskim zemljištem na europskoj razini, ukazati na posljedice tih promjena te istražiti nove pristupe šumarskoj politici i gospodarenju šuma. Nastavi čitati →

Veza nacionalnih šumarskih strategija s bioenergijom i OIE

Istraživanje je pokazalo da se nacionalne strategije o bioenergiji uvelike razlikuju, no da su usko povezane s nacionalnim šumarskim strategijama i strategijama o obnovljivim izvorima energije (na horizontalnoj razini) kao i sa strategijama EU (na vertikalnoj razini). Znanstvenici vjeruju da analitički okviri korišteni u istraživanju mogu obuhvatiti i širu politiku i kretanje na tržištu te provesti u više zemalja i uključiti različite dionike. Rezultati istraživanja se mogu koristiti u smanjenju rasprava i poboljšanju međuodnosa između šumarskih strategija. Istraživanje je provedeno u sklopu COOL projekta (2012-2014), a jedan od partnera bio je i Europski šumarski institut (EFI), jedan od vodećih u Europi. Dodatne informacije o projektu na www.cool-project.org Nastavi čitati →